Home » Werk met mij » STRALEND JEZELF! voor je kind

STRALEND JEZELF!

Coaching voor het kind


€675,00

Dit traject bestaat uit:

  • 1 oriëntatiegesprek ouder en kind

  • 5 sessies voor je kind

  • 2 oudergesprekken

  • tussentijds contact via mail of telefoon

  • 1 eindevaluatiegesprek

  • 1 terugkomsessie ouder en kind