Home » Werk met mij » STRALEND JEZELF! voor je kind

STRALEND JEZELF!

Coaching voor het kind


€675,00

Dit traject bestaat uit:

  • 1 oriëntatiegesprek ouder en kind

  • 5 sessies voor je kind

  • 2 oudergesprekken

  • tussentijds contact via mail of telefoon

  • 1 eindevaluatiegesprek

  • 1 terugkomsessie ouder en kind

Ik ben licentietrainer van SOS kinderen en emoties. Ik verzorg ook workshops voor ouders, professionals, scholen, kinderopvang, bibliotheken en andere zorginstellingen. Ik vertel je graag meer over deze workshops. Vraag blijvend informatie aan via info@christellubse.nl.