SAMEN STRALEND JEZELF!

Coaching voor ouders en het kind


€925,00

 

Dit maatwerktraject bestaat uit:

 

  • 1 oriëntatiegesprek ouder(s) en kind

  • 5 sessies voor je kind

  • 4 sessies voor jou/jullie als ouder(s) en werkmaterialen SOS Kinderen en emoties

  • tussentijds contact via mail of telefoon

  • 1 eindevaluatiegesprek

  • 1 terugkomsessie ouder en kind

Liever losse coachsessies? Geen enkel probleem. Bespreek samen met mij de mogelijkheden.  Lees meer over mijn werkwijze en andere praktische zaken onder het kopje Praktisch.

Ik ben licentietrainer van SOS kinderen en emoties. Ik verzorg ook workshops voor ouders, professionals, scholen, kinderopvang, bibliotheken en andere zorginstellingen. Ik vertel je graag meer over deze workshops. Vraag blijvend informatie aan via info@christellubse.nl.