Home » Werk met mij » SAMEN STRALEND JEZELF! voor ouders en kind

SAMEN STRALEND JEZELF!

Coaching voor ouders en het kind


€875,00

Dit traject bestaat uit:

  • 1 oriëntatiegesprek ouder(s) en kind

  • 5 sessies voor je kind

  • 4 sessies voor jou/jullie als ouder(s) en werkmaterialen SOS Kinderen en emoties

  • tussentijds contact via mail of telefoon

  • 1 eindevaluatiegesprek

  • 1 terugkomsessie ouder en kind