Home » Professionals » Relax! Stralend jezelf

Relax! Stralend jezelf

Eéndaagse training voor pedagogisch professionals gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

Welbevinden

Welbevinden is de basis van alles. Zit een kind lekker in zijn vel dan zal het tot o.a. ontwikkeling, uiten, leren komen. Het zal genieten en plezier maken, veerkrachtig zijn en makkelijker om kunnen gaan met zijn emoties en vol zelfvertrouwen in zijn schoenen staan. Hoe zorgen we er als professionals in ons werk in basis voor dat de kinderen waarmee we werken lekker in hun vel zitten. En wat als ze niet lekker in hun vel zitten? Welke tools zet ik als professional dan in om er voor te zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel komt?

Zoals professor Ferre Laevers het zegt: 'Als een vis in het water. Voelt een kind zich goed, dan is dat duidelijk te zien. Op vele manieren toont het dat het gelukkig is.' Kinderen met een hoog welbevinden beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen, ze genieten. Ze stralen vitaliteit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust uit. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Dit gedachtegoed is de onderbouwing van deze training.

Heb jij zicht op het welbevinden van het kind/de kinderen die jij coacht, begeleidt, opvangt, onderwijst of verzorgt? 

De training

In deze praktische training krijg je informatie, tools en tips om direct in je klas, BSO-groep of praktijk toe te passen. Vanuit spelvorm besteed je aandacht aan de zes kenmerken van welbevinden zodat je preventief een basis legt voor een hoog welbevinden of wanneer nodig tools in handen hebt om een kind/kinderen lekkerder in hun vel te laten zitten. 

Zit het kind lekker in zijn vel dan zal het beter om kunnen gaan met zijn emoties, met tegenslagen en tot groei/ontwikkeling/leren kunnen komen.

Maar wat als een kind niet lekker in zijn vel zit? Zich helemaal niet als een vis in het water voelt?

Motto van deze training

'Vanuit ontspanning weer stralend jezelf zijn'

 

De zon staat hierbij centraal. De zon zorgt voor opladen, energie krijgen en een blij gevoel (doen waar je blij van wordt). Vanuit zes zonnestralen, zes kenmerken van welbevinden, biedt deze training theorie, praktische tips en handvatten en werkvormen om er voor te zorgen dat kinderen lekker(der) in hun vel zitten en leren ontspannen. Aan iedere zonnestraal, aan ieder kenmerk, is ook een passende edelsteen gekoppeld. 

Wat levert de training je op?

  • Praktische tips, handvatten en werkmaterialen die je in jouw werk vanuit spelvorm direct kunt toepassen zodat  kinderen lekkerder in hun vel komen te zitten indien dit niet zo is en/of zorgen voor een fijne basis;
  • Verhoging van je eigen werkplezier en welbevinden;
  • Handvatten om welbevinden van kinderen in beeld te brengen; 
  • Handvatten en praktische tips om te zorgen voor een fijn en prettig klimaat op jouw werkplek
  • Zicht op de verschillende emoties en hun functies waardoor je als professional beter om kunt gaan met kinderen en hun emoties.
  • Met deze training speel je in op de recente ontwikkelingen omtrent de sociaal-emotionele vaardigheden waarin we kinderen mogen sterken in het onderwijs, de kinderopvang en/of  praktijk.

Wil jij verzekerd zijn van een plek van deelname en wil jij straks vanuit ontspanning kinderen weer stralend zichzelf laten zijn in jouw werkveld?

Geef je dan op door de knop aanmelden te gebruiken onder aan het bericht of te mailen naar: info@christellubse.nl

Bellen mag ook naar 06-39392330.

De training vindt plaats in een kleine groep mensen van 6 tot 8 personen. Vol = vol. 

Ben je geïnteresseerd maar komt de dag/tijd je niet uit? Laat het weten

Geloof jij ook in dit motto? Vanuit ontspanning stralend jezelf zijn? Wil jij het verschil maken rondom welbevinden en ontspanning van kinderen? Zorg dan dat je erbij bent.

Ik ontmoet je graag!